Category Archives: Tin Tức

ARSENAL Đang trên vết xe đổ sự tuyệt chủng của hãng điện thoại NOKIA

“Chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì sai, nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi bị thất bại.” đó là một lời chia sẻ của một cựu Giám đốc điều hành Nokia Stephen Elop khi ông tuyên bố bán Nokia cho Microsoft. Ông thực sự kết thúc bài phát biểu của ông với những từ đó và sau đó toàn bộ đội ngũ quản lý của Nokia tất cả đều khóc.

Continue reading